Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie

Nowe życie dłużnika, czyli upadłość konsumencka.

Od 2015 roku obowiązują nowe przepisy, które są bardzo korzystne dla osób, które zadłużyły się ponad miarę i nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Nowe przepisy wymuszają na bankach i firmach pożyczkowych zmiany w kwestii podejścia do klienta. O tym jak bardzo potrzebne były zmiany w przepisach świadczy liczba ogłoszonych upadłości na podstawie obowiązującego Czytaj więcej

Polska gospodarka będzie rosnąć, a bezrobocie maleć.

Polska gospodarka będzie rosnąć, a bezrobocie maleć – tak wynika z prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych dla naszego kraju na rok 2015. Dla przeciętnego Polaka oznacza to mniej więcej tyle, że ma większe szanse na wyższe zarobki. Stopa bezrobocia oraz wzrost PKB to niewątpliwie jedne z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Nie są one doskonałe, np. duży wzrost Czytaj więcej

Wzrost PKB w 2015 r. przekroczy 3 proc. Prognoza ekonomistów dla Polski.

Polska gospodarka może osiągnąć w 2015 r. wzrost PKB powyżej 3 proc. Obniżenia tempa rozwoju można się spodziewać dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku – wskazują ekonomiści. We wszystkich kwartałach ub. r. tempo wzrostu wynosiło powyżej 3 proc. Oczekujemy, że będzie utrzymane ono we wszystkich kwartałach obecnego roku. Obniżenie można widzieć dopiero w pierwszym kwartale Czytaj więcej