EXPERTS INKASSO | Zakup wierzytelności | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Zakup wierzytelności
zakup wierzytelności - Experts Inkasso

Experts Inkasso skupuje wierzytelności wynikające z faktur oraz not odsetkowych na podstawie Umowy Przelewu Wierzytelności (cesji). W ramach umowy nasza firma przejmuje całą wierzytelność wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami.

Jakie wierzytelności skupujemy?

Skupujemy wierzytelności w pakietach składających się z minimum kilkudziesięciu należności podmiotów gospodarczych lub kilkuset wierzytelności osób fizycznych, a zobowiązania muszą spełniać poniższe warunki:

 • – bezsporne, gdzie dłużnik nie podważa zasadności roszczenia;
 • – wymagalne na dzień zawarcia umowy;
 • – wolne od wszelkich postępowań sądowych, w tym upadłościowego lub układowego;
 • – nieobciążone prawami osób trzecich, bądź zajęte przez organ egzekucyjny;
 • – cesja nie może sprzeciwiać się zastrzeżeniom umownym, bądź ustawie.

 

Jak przebiega proces sprzedaży?

Korzyści:

 • – uniknięcie kosztów udokumentowania nieściągalności należności;
 • – redukcja zobowiązań podatkowych, zaliczając stratę na sprzedaży w koszty działalności;
 • – poprawa płynności finansowej, uzyskując dodatkowe środki finansowe ze sprzedaży;
 • – poprawa wyników finansowych, dzięki wyksięgowaniu należności i likwidacji rezerw;
 • – ograniczenie ukrytego kosztu obsługi nieściągalnych należności;
 • – uniknięcie ryzyka związanego z długim postępowaniem sądowym i egzekucyjnym;
 • – uniknięcie ryzyka niewypłacalności lub bankructwa dłużnika.

 

Pobierz formularz zamówienia do wydruku