EXPERTS INKASSO | Windykacja należności | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Windykacja należności
windykacja należności - Experts Inkasso

Experts Inkasso specjalizuje się w windykacji należności od podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Prowadzimy kompleksowo działania windykacyjne, bądź na poszczególnych etapach procesu windykacji.

Klienci powierzający nam wykonanie usługi windykacyjnej, nie ponoszą żadnych opłat wstępnych ani abonamentowych, a nasze wynagrodzenie to prowizja od odzyskanych pieniędzy, bądź towaru.

Przyjmujemy sprawy do obsługi:

  • – po nieskutecznych działaniach Klienta;
  • – po obsłudze innych agencji windykacyjnych;
  • – przed skierowaniem na drogę sądową;
  • – po uzyskaniu nakazu zapłaty;
  • – umorzeniu egzekucji komorniczej;

Jak działamy?

Weryfikacja wstępna
Głównym celem podejmowanych działań jest ustalenie statusu wierzytelności, szans jej odzyskania, weryfikacji kondycji finansowej dłużnika. Na podstawie zebranych informacji przedstawiamy kosztorys opłacalności windykacji i propozycję rozwiązania problemu przeterminowanej należności.

Windykacja polubowna
Jest pierwszym etapem windykacji, w którym nasi specjaliści występują w roli mediatorów, ustalając przyczyny zwłoki w zapłacie należności, starając się metodami psychologicznymi nakłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty zadłużenia oraz przedstawiają dłużnikowi możliwe źródła finansowania w celu zaspokojenia naszego Klienta. To wszystko, aby znaleźć kompromis, który pozwoli naszym Klientom odzyskać zaległe środki finansowe oraz zachować możliwość dalszej współpracy z dłużnikiem, na nowych lepszych warunkach.

Działania prowadzone są w oparciu o wielokanałowy kontakt z dłużnikiem: kontakt listowny, telefoniczny, mailowy, wizyty bezpośrednie.

W przypadku braku jakichkolwiek działań ze strony dłużnika, w celu zaspokojenia należności, Experts Inkasso zastosuje zaostrzone metody windykacji, oczywiście zgodne z prawem, tj. dyskryminacja w oczach kontrahentów, upublicznienie długu, etc.

Windykacja sądowa
W przypadku, gdy stanowisko dłużnika i zebrane informacje uzasadnią opłacalność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, Experts Inkasso zapewni swoim Klientom przeprowadzenie odpowiedniego postępowania, od przygotowania pozwu, złożenia odpowiednich wniosków, do reprezentowania przed sądem.

Wsparcie egzekucji komorniczej
W związku z czasochłonnym procesem postępowania sądowego i możliwością zmiany sytuacji finansowej dłużnika, specjaliści Experts Inkasso prowadzą działania windykacyjne mające na celu zmobilizowanie dłużnika do zapłaty przed wszczęciem egzekucji komorniczej.
Takie postępowanie buduje pozytywny wizerunek Wierzyciela i pozwala zebrać aktualne informacje niezbędne do ewentualnego działania komornika.

Długoterminowa Kontrola Należności
Egzekucja komornicza ma na celu ostateczne odzyskanie wierzytelności. Niestety w pewnych sytuacjach nie udaje się odzyskać zasądzonych należności, a wówczas Experts Inkasso może przyjąć wierzytelność do Długoterminowej Kontroli Należności. To rozwiązanie dla Klientów posiadających postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji lub wpisali należność w koszty uzyskania przychodu i najlepiej sprawdza się przy wierzytelnościach osób fizycznych, bądź podmiotów działających w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Nasza firma monitoruje wierzytelność przez okres 10 lat, a działania mają na celu uświadomienie dłużnikom, że wierzyciel będzie dochodził swoich roszczeń pomimo bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Kiedy przekazać dług do windykacji?
Z naszego doświadczenia wynika, że szanse odzyskania długu maleją wraz z opóźnieniem podjęcia decyzji o przekazaniu długu do windykacji i podjęcia efektywnych działań. Bardzo często Wierzyciel dowiaduje się, że powodem zwłoki są opóźnienia w płatnościach odbiorców dłużnika i nie podejmuje dalszych działań windykacyjnych, a przecież dostał od dłużnika komunikat: „Mam poważne problemy, mogę Ci w ogóle nie zapłacić!”.
W praktyce spotykamy się również z przypadkami, w których dłużnicy korzystając z furtek prawnych usiłują uniknąć zapłaty, traktując zwłokę w płatności jako możliwość przygotowania się do późniejszej walki o niezapłacenie długu. Dlatego uczulamy naszych Klientów, że opóźnienie płatności o 2-3 tygodni powinno być sygnałem alarmowym w przypadku każdego długu, niezależnie od obietnic dłużnika.

 Pobierz formularz zamówienia do wydruku