EXPERTS INKASSO | Często zadawane pytania | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Często zadawane pytania

 

Kiedy należy przekazać dług do windykacji?

Szanse odzyskania należności maleją wraz z opóźnieniem decyzji o przekazaniu długu do windykacji oraz powielania bezskutecznych działań przez Wierzyciela. Najlepsze rezultaty można uzyskać podejmując współpracę po wystąpieniu pierwszych sygnałów świadczących o problemach z płatnościami. Im szybsza reakcja w stosunku do dłużnika, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy. Z naszego doświadczenia wynika, że opóźnienie płatności o 21 dni powinno skutkować przekazaniem długu do Experts Inkasso, niezależnie od obietnic dłużnika.

 

Czym zajmuje się Experts Inkasso?

Experts Inkasso specjalizuje się w obsłudze spraw gospodarczych i konsumenckich. Zasięg działania obejmuje terytorium Polski i Niemiec. Obsługę wierzytelności prowadzimy w imieniu i na rzecz naszych Klientów.

W jaki sposób Experts Inkasso kontaktuje się z dłużnikiem?

Z dłużnikami nawiązujemy kontakty na kilka sposobów: korespondencja listowna, korespondencja mailowa, wysyłka sms-ów, negocjacje telefoniczne, wizyty bezpośrednie.

 

Na czym polega proces windykacji?

Proces windykacji składa się z windykacji polubownej, windykacji sądowej, egzekucji komorniczej oraz długoterminowej kontroli należności. Najbardziej efektywna i opłacalna jest windykacja polubowna. Celem windykacji polubownej jest odzyskanie należności Wierzyciela, bez konieczności angażowania w proces windykacyjny sądu oraz komornika, a działania windykacyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem. Na etapie windykacji dokładamy wszelkich starań aby poprawić relacje pomiędzy dłużnikiem a Wierzycielem, a celem działań polubownych jest zawarcie porozumienia, dotyczącego warunków spłaty długu.

W razie konieczności uzyskania nakazu zapłaty, Experts Inkasso prowadzi działania przed sądem na podstawie umowy przelewu powierniczego, dzięki czemu ogranicza koszt wierzyciela do opłacenia wpisu sądowego i opłaty administracyjnej. Na etapie egzekucji komorniczej Experts Inkasso współpracuje ze sprawdzonymi komornikami oraz bierze aktywny udział we wspieraniu działań komornika. Długoterminowa kontrola należności to ostatni etap, który jest skierowany do dłużników, którzy zdążyli „ukryć” majątek przed wydaniem nakazu zapłaty. Działania podejmowane na tym etapie mają na celu ciągłe monitorowanie stanu majątkowego dłużnika i wszczęcie skutecznej egzekucji.

 

Czym wyróżniają się działania Experts Inkasso?

Experts Inkasso kładzie nacisk na działania w terenie, zarówno w stosunku do dłużnika jak i jego otoczenia. Głównym elementem sukcesu Experts Inkasso jest umiejętność wywierania skutecznej presji psychologicznej na dłużniku, dzięki odpowiedniej kombinacji pracy biura i negocjatorów terenowych. Każda ze spraw jest obsługiwana indywidualnie i jest przydzielana do danego specjalisty, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalny poziom obsługi każdej prowadzonej sprawy, a czego nie mogą Państwu zagwarantować firmy konkurencyjne, zajmujące się obsługą masową, głównie telefoniczną.

 

Ile trwa proces windykacyjny?

Windykacja polubowna trwa 60 dni, licząc od momentu przekazania danych dłużnika. Jest to termin umowny, w którym powinno nastąpić odzyskanie należności. W przypadku zawarcia z dłużnikiem ugody co do spłaty należności, termin ulega przedłużeniu, a Experts Inkasso odpowiada za terminową realizację spłat. Oczywiście zawarcie ugody z dłużnikiem musi być zaakceptowane przez Klienta.

 

Czy osoba fizyczna może zlecić windykację należności?

Tak, zarówno w stosunku do osoby fizycznej jak i przedsiębiorcy.

 

Jaka jest minimalna kwota, której odzyskania podejmie się Experts Inkasso?

W naszej firmie kierujemy się zasadą, iż każda „złotówka” należna naszym Klientom winna być im zwrócona.

 

Zleciłem już windykację innej firmie. Czy mogę ją teraz zgłosić do Experts Inkasso?

W takiej sytuacji należy wycofać zlecenie windykacji z firmy konkurencyjnej, a następnie zlecić ją naszej firmie.

Czy Wasze działania opierają się tylko na wysyłaniu wezwań do zapłaty?

Nie, jeśli to tylko możliwe prowadzimy działania w terenie, których celem jest wsparcie specjalistów prowadzących negocjacje telefoniczne. Z doświadczenia wiemy, że tylko taka kombinacja działań daje optymalną skuteczność windykacji.

Czy można sprzedać dług?

Tak, zgodnie z art. 509 § 1 K.C. wierzyciel (cedent) ma prawo przenieść prawa do danej wierzytelności na rzecz innego podmiotu (cesjonariusz).

 

Jak zlecić windykację Experts Inkasso?

Zlecenia windykacji można dokonać poprzez formularz kontaktowy lub zlecenie on-line zamieszczone na www.expertsinkasso.pl, jak również przesłanie wypełnionego formularza zlecenia na fax (+48) 22 637 81 60, zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
Po otrzymaniu od Państwa zlecenia skontaktuje się z Państwem nasz Przedstawiciel, który potwierdzi przyjęcie zlecenia, odpowie na wszelkie pytania, jak również będzie z Państwem w kontakcie podczas współpracy.

 

Jakie są formy kontaktu z Experts Inkasso?

1. Formularz kontaktowy na stronie www.expertsinkasso.pl, w zakładce kontakt.
2. Adres mailowy: biuro@expertsinkasso.pl .
3. Tel. +48 22 296 53 93
4. Fax +48 22 637 81 60