EXPERTS INKASSO | Bankructwa w branży budowlanej | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Bankructwa w branży budowlanej

Jak czytamy w raporcie Euler Hermes, w październiku upadły w Polsce 93 firmy, o 66 proc. więcej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku.

Od początku 2012 roku upadłość ogłosiły już 774 firmy. W poprzednim roku zrobiło to o 24 proc. mniej, informuje raport, opracowany na bazie oficjalnych danych z sądów, przez firmę ubezpieczającą transakcje. Dalej w raporcie czytamy, iż: „W październiku odnotowano największą w tym roku liczbę upadłości firm budowlanych – 33 firmy – to najgorszy dla branży pod względem upadłości miesiąc od 2003 roku”. „Wśród dziesięciu największych upadłości w październiku było sześć firm budowlanych. Wydaje się, iż to nic nowego… jednak widać pewne zaskakujące zmiany. Problemy miały już nie tylko firmy wyspecjalizowane w budownictwie drogowym, ale nawet dwu-trzykrotnie częstsze od nich przypadki upadłości zanotowano wśród firm budownictwa ogólnego i mieszkaniowego…”.

Firmy, których upadłość ogłoszono w październiku, spowodowały zwiększenie bazy bezrobotnych o prawie 5,5 tys. osób. Eksperci wyliczyli również, że ich zsumowany obrót wynosił około 1,4 mld zł. Niechlubne TOP10 upadłych przedsiębiorstw to spółki głownie z branży budownictwa oraz przemysłu stalowego.