Oferty sprzedaży « Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności – Warszawa, mazowieckie
Oferty sprzedaży
2

Easy House Sp. z o.o.

Zadłużenie z tytułu Faktur VAT...
Data publikacji: 04/05/2012
Miasto: Solec 58/60 m. 26, 00-382 Warszawa
Cena: DO NEGOCJACJI
Data publikacji: 02/22/2012
Miasto: Wilamowo 26, 14-330 Małdyty
Cena: DO NEGOCJACJI

WZRT - PÓŁNOC Sp. z o.o.

Zadłużenie z tytułu noty odsetkowej...
Data publikacji: 02/22/2012
Miasto: Siennicka 25, 80-758 Gdańsk
Cena: DO NEGOCJACJI
Data publikacji: 02/22/2012
Miasto: Okólna 43A/43B, 05-270 Marki
Cena: DO NEGOCJACJI

GP INSTAL Sp. z o.o.

Zadłużenie z tytułu Faktur VAT...
Data publikacji: 02/22/2012
Miasto: Jeleniowska 137A, 25-564 Kielce
Cena: DO NEGOCJACJI

na name

Zadłużenie z tytułu Faktury VAT...
Data publikacji: 02/22/2012
Miasto: brak
Cena: DO NEGOCJACJI

P.H.U. "BONUS" Piotr Radecki

Zadłużenie z tytułu Faktur VAT...
Data publikacji: 01/17/2012
Miasto: Warzyn Drugi 38, 28-362 Nagłowice
Cena: DO NEGOCJACJI

P.H.U. VIKO KATARZYNA KURACH

Zadłużenie z tytułu Faktury VAT...
Data publikacji: 01/12/2012
Miasto: WARSZAWA
Cena: DO NEGOCJACJI

FHU ANNPIO Piotr Gajdosz

Zadłużenie z tytułu Faktur VAT...
Data publikacji: 10/28/2011
Miasto: CHEŁMIEC
Cena: DO NEGOCJACJI

BAS Sińska Beata Małgorzata

Tytuł: Faktury VAT...
Data publikacji: 10/28/2011
Miasto: GRÓJEC
Cena: DO NEGOCJACJI
2

Zamieszczone poniżej podstawy prawne umieszczania długu na Giełdzie Wierzytelności
w celu jego sprzedaży, dotyczą podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Kodeks Cywilny
Art. 509 §1 KC dopuszcza zasadę przelewu wierzytelności.

Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Art. 23 ust. 1 pkt 5 „Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane – a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Art. 23 ust. 4 9) „Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych;
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 424)
Art. 3. „Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy przewidują inny tryb udostępniania danych.”

Ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (Dz. U. z 1993 r. Nr 18, poz.82).