EXPERTS INKASSO | Raporty handlowe | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Raporty handlowe
raporty handlowe - Experts Inkasso

 

W obecnych warunkach rynkowych firmy w walce o Klientów często nie podejmują działań mających na celu formalne zabezpieczenie należności, a sprzedaż opiera się tylko na „zaufaniu”, w rezultacie czego mogą wystąpić problemy we współpracy z kontrahentami. W celu zminimalizowania ryzyka rozpoczęcia współpracy z „nieuczciwym” przedsiębiorcą, oferujemy Państwu raporty handlowe mające na celu uzyskanie aktualnej informacji o potencjalnym nowym Kliencie.

Elementem wyróżniającym nasze raporty jest fakt, iż informacje ogólnodostępne są uzupełniane o informacje pozyskane w wyniku działań operacyjnych.

W naszej ofercie znajdują się następujące raporty:

Raport danych rejestrowych

Prezentujemy w nim aktualne dane z Krajowego Rejestru Sądowego lub urzędów prowadzących ewidencję działalności gospodarczej. Informacje zawarte w raporcie są niezbędne do podpisania przez Państwa umowy z potencjalnym kontrahentem, jak również niezbędne przy składaniu wniosku do sądu. Do raportu dołączone są aktualne dokumenty rejestrowe w oryginale.

Raport podstawowy

Prezentujemy w nim dane na temat kondycji finansowej oraz sytuacji prawno-organizacyjnej dotyczącej wskazanego przez Państwa podmiotu. Dane zawarte w raporcie pochodzą z oficjalnych źródeł i podlegają weryfikacji poprzez bezpośredni kontakt z badaną firmą.

Raport podstawowy z wizytą

Jest to raport handlowy rozszerzony o raport z weryfikacji bezpośredniej prowadzonej w miejscu prowadzenia działalności kontrahenta.

Raport niewypłacalności

Funkcją raportu jest kontrola bieżącego stanu niewypłacalności kontrahenta. Dzięki informacjom zawartym w raporcie dowiadują się Państwo o złożeniu wniosku o upadłość, likwidację, oddaleniu wniosku, otwarciu postępowania, ogłoszeniu likwidacji czy upadłości. Informacje zawarte w raporcie pozwolą Państwu na szybkie podjęcie właściwej decyzji biznesowej.

Pobierz formularz zamówienia do wydruku