EXPERTS INKASSO | Pieczęć prewencyjna | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Pieczęć prewencyjna
pieczęć prewencyjna - Experts Inkasso

Pieczęć prewencyjna to sprawdzony i tani sposób mobilizowania kontrahentów do terminowego regulowania płatności. Ostrzeżenie prewencyjne na fakturach sprzedaży, informuje o konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie.

Prowadząc działalność gospodarczą każda firma może napotkać na problemy we współpracy z kontrahentami. W celu ograniczenia ryzyka powstania zaległości płatniczych, oferujemy naszym Klientom możliwość korzystania z pieczęci prewencyjnej. Klient znakuje pieczęcią wszystkie lub wybrane faktury.

Pieczęć to narzędzie, które sygnalizuje Państwa odbiorcom, że w przypadku nie zapłacenia należności w terminie, kolejne działania ponaglające będą prowadzone przez profesjonalną firmę windykacyjną Experts Inkasso. Wzór naszej pieczęci poniżej:

Dla kogo?

Pieczęć prewencyjna to narzędzie skierowane do podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w oparciu o kredyt kupiecki.

Korzyści:

  • – zmniejszenie ryzyka przeterminowania należności;
  • – poprawa płynności finansowej;
  • – zmniejszenie kosztów obsługi należności;
  • – wzmocnienie wizerunku firmy jako dbającej o własne interesy.

 

Pobierz formularz zamówienia do wydruku