EXPERTS INKASSO | Monitoring należności | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Monitoring należności
monitoring należności - Experts Inkasso

Usługa monitoringu polega na ciągłym mobilizowaniu do terminowej zapłaty odbiorców naszych Klientów.

Działania monitorujące są wykonywane przez naszych pracowników w imieniu Klienta, dzięki czemu nie występuje ryzyko pogorszenia dobrych relacji między Klientem, a jego odbiorcą.

Monitoring należności to proces o charakterze prewencyjnym lub przedwindykacyjnym, opartym na „miękkich” rozmowach ponaglających.

Kontakt monitorujący odbiorcę o charakterze prewencyjnym ma na celu zwrócenie uwagi odbiorcy na fakt, iż faktura została wystawiona i powinien przygotować środki na terminową zapłatę za towar lub usługę.

Natomiast kontakt o charakterze przedwindykacyjnym ma na celu ponaglenie odbiorcy do jak najszybszej spłaty zaległości, dzięki czemu poprawie ulegnie cykl inkasa i płynność finansowa naszego Klienta.

 

Dla kogo?

monitoring prewencyjny

monitoring przedwindykacyjny

termin płatności powyżej 30 dni

termin płatności poniżej 30 dni

wysoka rotacja odbiorców

niska rotacja kontrahentów

silna pozycja na rynku

silna konkurencja na rynku

sprzedaż o charakterze jednorazowym

sprzedaż o charakterze ciągłym

Korzyści:

  • – zmniejszenie kosztów obsługi swoich odbiorców;
  • – skrócenie cyklu inkasa;
  • – podniesienie jakości obsługi posprzedażowej;
  • – zmniejszenie poziomu ryzyka kredytowego swoich odbiorców;
  • – profesjonalna informacja zwrotna na temat portfela kontrahentów i ich specyfiki;
  • – wzmocnienie wizerunku firmy jako dbającej o swoje interesy.