EXPERTS INKASSO | Oferta | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Oferta

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to sprawdzony i tani sposób mobilizowania kontrahentów do terminowego regulowania płatności. Ostrzeżenie prewencyjne na fakturach sprzedaży, informuje o konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie. Prowadząc działalność gospodarczą każda firma może napotkać na problemy we współpracy z kontrahentami. W celu ograniczenia ryzyka powstania zaległości płatniczych, oferujemy naszym Klientom możliwość korzystania z pieczęci prewencyjnej. Klient […]

Raporty handlowe

Raporty handlowe

  W obecnych warunkach rynkowych firmy w walce o Klientów często nie podejmują działań mających na celu formalne zabezpieczenie należności, a sprzedaż opiera się tylko na „zaufaniu”, w rezultacie czego mogą wystąpić problemy we współpracy z kontrahentami. W celu zminimalizowania ryzyka rozpoczęcia współpracy z „nieuczciwym” przedsiębiorcą, oferujemy Państwu raporty handlowe mające na celu uzyskanie aktualnej informacji o potencjalnym […]

Monitoring należności

Monitoring należności

Usługa monitoringu polega na ciągłym mobilizowaniu do terminowej zapłaty odbiorców naszych Klientów. Działania monitorujące są wykonywane przez naszych pracowników w imieniu Klienta, dzięki czemu nie występuje ryzyko pogorszenia dobrych relacji między Klientem, a jego odbiorcą. Monitoring należności to proces o charakterze prewencyjnym lub przedwindykacyjnym, opartym na „miękkich” rozmowach ponaglających. Kontakt monitorujący odbiorcę o charakterze prewencyjnym […]

Windykacja należności

Windykacja należności

Experts Inkasso specjalizuje się w windykacji należności od podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Prowadzimy kompleksowo działania windykacyjne, bądź na poszczególnych etapach procesu windykacji. Klienci powierzający nam wykonanie usługi windykacyjnej, nie ponoszą żadnych opłat wstępnych ani abonamentowych, a nasze wynagrodzenie to prowizja od odzyskanych pieniędzy, bądź towaru. Przyjmujemy sprawy do obsługi: – po nieskutecznych działaniach Klienta; […]

Obsługa Prawna

Obsługa Prawna

Naszym partnerem jest Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Ostrowski, która oferuje pełną obsługę prawną dla indywidualnych przedsiębiorców, spółek kapitałowych i osobowych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Obsługa prawna na tym etapie postępowania obejmuje w szczególności: · przygotowanie i zweryfikowanie od strony formalno-prawnej dokumentów, umożliwiających skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego; · sprawdzenie, potwierdzenie i uaktualnienie […]

Zakup wierzytelności

Zakup wierzytelności

Experts Inkasso skupuje wierzytelności wynikające z faktur oraz not odsetkowych na podstawie Umowy Przelewu Wierzytelności (cesji). W ramach umowy nasza firma przejmuje całą wierzytelność wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami. Jakie wierzytelności skupujemy? Skupujemy wierzytelności w pakietach składających się z minimum kilkudziesięciu należności podmiotów gospodarczych lub kilkuset wierzytelności osób fizycznych, a zobowiązania muszą spełniać […]

Pakiety usług

Pakiety usług

W oparciu o nasze doświadczenie skonstruowaliśmy odpowiednie pakiety usług, które łączą produkty o wysokiej jakości z relatywnie niską ceną. Współpraca z Experts Inkasso w oparciu o pakiet usług to zaawansowane rozwiązanie skierowane dla firm stosujących outsourcing w zakresie wspomagania własnych działań windykacyjnych i skupiających całą swoją uwagę na domenie swojej działalności. Dodatkowym atutem współpracy w […]