EXPERTS INKASSO | Model zarządzania wierzytelnościami | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Model zarządzania wierzytelnościami

Etapy w procesie zarządzania wierzytelnościami.

 

Na bazie naszego doświadczenia, jak i wdrożonych procesach zarządzania wierzytelnościami, zamieszczamy poniżej optymalny model zarządzania należnościami. W poniższym modelu nie ma podanych ram czasowych, gdyż jest to indywidualnie ustalane dla specyfiki danego Klienta, branży i kontrahentów.

 

Jak wynika z powyższego schematu, działania windykacyjne są przedostatnim etapem procesu zarządzania należnościami. Pomimo to firmy bardzo często zwlekają z przekazaniem spraw specjalistycznym firmom windykacyjnym.

Ostatni etap procesu zarządzania to działania mające na celu zminimalizowanie straty związanej z powstaniem nieściągalnych należności. W tym etapie dajemy Państwu możliwość udokumentowania nieściągalności należności, uporządkowania kont rozrachunkowych, rozwiązania rezerw na należności, zmniejszenia zobowiązań podatkowych i poprawę danych finansowych firmy.

Powyższy model pokazuje również jak dużą wagę w sukcesie działań windykacyjnych mają etapy: weryfikacji kontrahenta, prewencji i monitoringu.

Prosimy o przeanalizowanie modelu działającego w Państwa firmie i zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu konsultacji, wsparcia przy opracowaniu optymalnego modelu zarządzania i doborze właściwych usług.