EXPERTS INKASSO | Dekalog Wierzyciela | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Dekalog Wierzyciela
dekalog wierzyciela - Experts Inkasso

W dobie nacisku na zwiększenie sprzedaży rośnie znaczenie problemu z nierzetelnymi Klientami.
Poniżej zamieszczamy dziesięć prostych zasad, które pozwolą uniknąć Państwu wielu problemów na drodze współpracy z kontrahentami.

1. Zbadaj kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy.

2. W miarę możliwości zawieraj umowy na piśmie.

3. Zawsze żądaj kopii dowodu osobistego od osób reprezentujących kontrahenta.

4. Systematycznie zbieraj informacje o kontrahencie w trakcie współpracy.

5. Uzależnij prowizje handlowców od terminowości spłat kontrahentów.

6. Przeglądaj oferty sprzedaży wierzytelności.

7. Nie powielaj tych samych działań o charakterze ponaglającym.

8. Szybko reaguj na opóźnienia w płatnościach.

9. Rozwiązuj problemy polubownie unikając drogiego postępowania sądowego.

10. Wybierz Experts Inkasso jako partnera w zakresie zarządzania wierzytelnościami i windykacji.