EXPERTS INKASSO | Czego należy unikać? | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Czego należy unikać?
czego należy unikać - Experts Inkasso

1.Brak procedur i metod weryfikowania kontrahenta przed sprzedażą.

Najczęściej spotykaną metodą rozpoczęcia współpracy jest realizowanie pierwszych dostaw za gotówkę w celu przyznania kredytu. Bardzo często z powodu wysokiej konkurencji na rynku i walki o Klienta, sprzedaż w kredycie realizowana jest na podstawie opinii handlowca. Niestety nie są to rozwiązania mające na celu ochronę interesu dostawcy.

2. Brak procedur i metod postępowania z przeterminowanymi należnościami.

Bardzo często Wierzyciel liczy tylko na dobrą wolę swojego „Klienta”, w obawie o jego utracenie. Działania podejmowane są pod wpływem emocji, pod wpływem zmiany warunków na rynku – spadkiem sprzedaży, ograniczeniem źródeł finansowania, bądź grożącej niewypłacalności Klienta.

3. Przekazywanie działań windykacyjnych pracownikom bez profesjonalnego przygotowania.

W każdej firmie liczy się umiejętność generowania sprzedaży, to podstawowy element istnienia każdego przedsiębiorstwa. Niestety pomimo opanowania przez firmy umiejętności generowania sprzedaży, bardzo często działania mające na celu zapewnienie spływu należności, są przekazywane osobom bez profesjonalnego przygotowania, co jest głównym powodem problemów z brakiem zapłaty.

4. Brak reakcji na złe informacje płynące ze strony kontrahentów.

Bardzo często Wierzyciel wstrzymuje własne działania windykacyjne, bądź prolonguje termin spłaty należności, gdyż „Klient” ma problemy z egzekwowaniem swoich należności. Jest to najczęściej popełniany błąd. Wierzyciel otrzymuje sygnał, że może nigdy nie odzyskać swoich pieniędzy, gdyż jego Klient nie ma zdolności finansowych do zaspokojenia swoich dostawców, czy to majątkiem własnym, czy kredytem.

5. Zwlekanie z przekazaniem sprawy firmie windykacyjnej.

Na rynku najmniej traci ten, kto w odpowiednim czasie podejmie odpowiednią decyzję. Głównym problemem Wierzyciela jest sposób podejścia do należności. Bardzo często Wierzyciel zwleka z przekazaniem windykacji firmie Experts Inkasso, gdyż obawia się utraty marży handlowej, a w rezultacie zysku. To błąd, Wierzyciel często nie liczy kosztu obsługi zaległych płatności i poprzez zwłokę w przekazaniu sprawy do Experts Inkasso zmniejsza realną wypłatę należności.