EXPERTS INKASSO | Dla wierzyciela | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Dla wierzyciela

Dekalog Wierzyciela

Dekalog Wierzyciela

W dobie nacisku na zwiększenie sprzedaży rośnie znaczenie problemu z nierzetelnymi Klientami. Poniżej zamieszczamy dziesięć prostych zasad, które pozwolą uniknąć Państwu wielu problemów na drodze współpracy z kontrahentami. 1. Zbadaj kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy. 2. W miarę możliwości zawieraj umowy na piśmie. 3. Zawsze żądaj kopii dowodu osobistego od osób reprezentujących kontrahenta. 4. Systematycznie zbieraj […]

Model zarządzania wierzytelnościami

Model zarządzania wierzytelnościami

Etapy w procesie zarządzania wierzytelnościami.   Na bazie naszego doświadczenia, jak i wdrożonych procesach zarządzania wierzytelnościami, zamieszczamy poniżej optymalny model zarządzania należnościami. W poniższym modelu nie ma podanych ram czasowych, gdyż jest to indywidualnie ustalane dla specyfiki danego Klienta, branży i kontrahentów.   Jak wynika z powyższego schematu, działania windykacyjne są przedostatnim etapem procesu zarządzania […]

Czego należy unikać?

Czego należy unikać?

1.Brak procedur i metod weryfikowania kontrahenta przed sprzedażą. Najczęściej spotykaną metodą rozpoczęcia współpracy jest realizowanie pierwszych dostaw za gotówkę w celu przyznania kredytu. Bardzo często z powodu wysokiej konkurencji na rynku i walki o Klienta, sprzedaż w kredycie realizowana jest na podstawie opinii handlowca. Niestety nie są to rozwiązania mające na celu ochronę interesu dostawcy. 2. […]