EXPERTS INKASSO | Galopujące zadłużenie Polaków | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Galopujące zadłużenie Polaków

Na koniec września 2012r. zaległe płatności Polaków wynosiły 37,03 mld zł i były o 3 proc. większe od danych z czerwca 2012r. Jak czytamy w raporcie InfoDług firmy BIG InfoMonitor, przeterminowane zadłużenie rośnie szybciej niż w pierwszej połowie roku.

Wiceprezes zarządu BIG InfoMonitor Marcin Ledworowski uspokoił na środowej konferencji, iż pomimo wzrostu łącznego zadłużenia oraz liczby dłużników, dla bankowców nie są to oznaki kryzysu, gdyż zanotowane wzrosty nie są wyższe od tych z poprzednich miesiącach. Łączna liczba klientów niespłacających terminowo zadłużenia przekroczyła na koniec września br. 2 mln 210 tys. osób. W porównaniu z końcem czerwca oznacza to wzrost o 0,9 proc. Średnia kwota zobowiązań przypadająca na jednego dłużnika wzrosła o 268 zł do 16 tys. 715 zł.

Niespełna 6% zadłużonych Polaków nie reguluje zobowiązań terminowo, choć przeważającą liczbę zaległych płatności stanowią niewielkie kwoty. Potwierdza to wypowiedź Marcina Ledworowskiego: „Aż 62 proc. łącznej kwoty przeterminowanych płatności to długi o wartości mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Dla niektórych jest to istotna kwota w odniesieniu do zarobków, ale znaczna część dłużników przy zwiększonej dyscyplinie budżetu domowego i sukcesywnej spłacie powinna sobie z takim zadłużeniem poradzić”.

Niesolidnych dłużników najwięcej jest na Śląsku – ponad 320 tysięcy. Najmniej osób zalegających z płatnościami mieszka na Podlasiu ok. 46 tysięcy.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG, który przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.